ZIMOWA KADEMIA ARTYSTYCZNA 2024 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Jak co roku zapraszamy wszystkie dzieci , młodzież oraz i dorosłych na zajęcia rysunkowe, malarskie lub cyfrowe w RYSOWNI  Ostrów Wielkopolski przy placu 23 stycznia 4.- ZIMOWEJ AKADEMII ARTYSTYCZNEJ 2024

Zajęciach Zimowej Akademii Artystycznej 2024 znajdziecie kursy z rysunku malarstwa w postaci grafiki komputerowej nauki perspektywy.

Aby otrzymać miejsce na zajęciach należy wybrać kurs w tabeli poniżej, dokonać zapisu oraz wpłacić zaliczkę. Zaliczka jest wymogiem koniecznym aby zagwarantować miejsce w grupie. 

Jeżeli miejsca są niedostępne zaliczka zostaje zwrócona, miejsce nie jest zagwarantowane jeżeli zaliczkę nie wpłynie w przeciągu 5 dni od daty zapisu.

Podczas zajęć w rysownik zapewniamy wszystkie materiały do pracy jak również wyposażone w stanowisko komputerowe z tabletem. 

Kursy popołudniowe od godziny 16:30 do 19.30 dedykowane są starszej młodzieży oraz osobom dorosłym.

TYDZIEŃ 1 FERII 2024

TYDZIEŃ 2 FERII 2024

Facebook