*** RYSOWNIA + 15 LAT ***

RYSOWNIA +15 LAT/

RYSUNEK  KLASYCZNY

GRUPA DEDYKOWANA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYM CHCĄCYM DOSKONALIĆ SWÓJ WARSZTAT RYSUNKOWY . TU ROZWIJAMY DALSZE ETAPY EDUKACJI RYSUNKU WIERNEGO – REALISTYCZNEGO. ZATEM UCZYMY ODWZOROWYWANIA WIERNEGO MATERIAŁÓW, ZASAD PRAWIDŁOWYCH PROPORCJI, KADROWANIA, RYSOWANIA DETALI, KOMPOZYCJI I PERSPEKTYWY. POKAZUJEMY TECHNIKI , MIESZAMY JE , W CELU UZYSKANIA OKREŚLONEGO EFEKTU.
W TEJ GRUPIE WIEKOWEJ DAJEMY CZASEM MOŻLIWOŚĆ NA DODAWANIE WŁASNYCH INTERPRETACJI DO RYSUNKU.
MATERIAŁY:
OŁÓWEK, WĘGIEL, MAZAKI, DŁUGOPISY, ŻELOPISY, KREDKI , PASTELE, CIENKOPISY I TUSZE, PIGMENTY, GRAFITY.
CEL :
-DOSKONALENIE  ZASAD RYSUNKU KLASYCZNEGO;
-DOSKONALENIE   TECHNIK RYSUNKOWYCH – ŚWIADOME ŁĄCZENIE TECHNIK RYSUNKOWYCH;
– WYBÓR ŚWIADOMEJ KOMPOZYCJI I TEMATU.
RYSUNEK OPARTY JEST O MATERIAŁY , ZDJĘCIA , ZESTAWY DOSTARCZONE PRZEZ PRACOWNIĘ. 
 

CZAS TRWANIA : 

210 MIN (3,5 GODZ.) X 1 W TYG.

– WSZYSTKIE MATERIAŁY DAJEMY;
– W MOMENCIE LOCKDOWNU PRZECHODZIMY DO  WERSJI ZAJĘĆ ONLINE- PLATFORMA;

RYSOWNIA  + 15 LAT  ASP  TECZKA 
WYŻSZE SZKOŁY ARTYSTYCZNE 

PRZYGOTOWUJEMY MŁODZIEŻ OSTATNICH KLAS SZKÓŁ ŚREDNICH DO WYZWANIA JAKIM JEST EGZAMIN WSTĘPNY NA UCZELNIE WYŻSZE O KIERUNKACH ARTYSTYCZNYCH. 
KURS DEDYKUJEMY UCZNIOM PRZYNAJMNIEJ DWÓCH OSTATNICH KLAS.
NALEŻY MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ ILOŚCI CZASU I ĆWICZEŃ ABY DOBRZE PRZYGOTOWAC SIĘ DO EGZAMINU WSTĘPNEGO. DLATEGO IM WCZEŚNIEJ TYM LEPIEJ ZACZĄĆ ĆWICZENIA.

 

ZAJĘCIA W KIERUNKU ARTYSTYCZNYM  DOTYCZĄ:
– KOMPOZYCJI I NARYSOWANIA MARTWEJ NATURY;
– RYSUNKU INTERPRETACYJNEGO ;
– CZŁOWIEKA,  NAUKI PROPORCJI , ELEMENTÓW ANATOMII;

CEL :
– POZYTYWNE ZDANIE EGZAMINU WSTĘPNEGO NA WYDZIAŁY ARTYSTYCZNE Z RYSUNKU.

MATERIAŁY:
OŁÓWEK, KREDKI, PISAKI, PROMARKERY, GRAFITY, WĘGIEL 

210 MIN(3,5 GODZ.) X 1 W TYG.

– WSZYSTKIE MATERIAŁY DAJEMY;
– W MOMENCIE LOCKDOWNU PRZECHODZIMY DO  WERSJI ZAJĘĆ ONLINE- PLATFORMA;

RYSOWNIA  + 15 LAT  E X A M
ARCHITEKTURA 

PRZYGOTOWUJEMY MŁODZIEŻ OSTATNICH KLAS SZKÓŁ ŚREDNICH DO WYZWANIA JAKIM JEST EGZAMIN WSTĘPNY NA UCZELNIE WYŻSZE O KIERUNKACH ARCHITEKTONICZNYM. 
KURS DEDYKUJEMY UCZNIOM PRZYNAJMNIEJ DWÓCH OSTATNICH KLAS. NAJLEPSZE WYNIKI UZYSKUJE SIĘ ĆWICZĄC 3 LATA.

 

NALEŻY MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ ILOŚCI CZASU I ĆWICZEŃ, ABY DOBRZE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO EGZAMINU WSTĘPNEGO. DLATEGO IM WCZEŚNIEJ TYM LEPIEJ ZACZĄĆ ĆWICZENIA.
NA TYM KIERUNKU ĆWICZENIA DOTYCZĄ ZAGADNIEŃ TEMATYCZNYCH : GEOMETRIA I BRYŁY, RYSUNEK ARCHITEKTONICZNY ODTWÓRCZY I PROJEKTOWY, POSTAĆ, ODWZOROWANIE MATERIAŁÓW.
ZAJĘCIA W KIERUNKU ARCHITEKTONICZNYM  DOTYCZĄ:
– NAUKI ZASAD PERSPEKTYWY
– UMIEJĘTNOŚCI RYSUNKU TRÓJWYMIAROWEGO ;
– CZŁOWIEKA, PROPORCJI CIAŁA ;
– NAUKI PROJEKTOWANIA ELEMNTÓW ARCHITEKTURY WSPÓŁCZESNEJ I HISTORYCZNEJ.

CEL :
– POZYTYWNE ZDANIE EGZAMINU WSTĘPNEGO NA WYDZIAŁY ARCHITEKTURY.

MATERIAŁY:
OŁÓWEK, KREDKI

210 MIN(3,5-4 GODZ.) X 1 W TYG.

– WSZYSTKIE MATERIAŁY DAJEMY;

Facebook