ZAPISY 2022/2023

ROK SZKOLNY 2022/2023 – ZAPISY 

ZAPISY WYTYCZNE 2022/23:

– zapisu nalezy dokonać przez stronę, klikając przycisk zapisz się obok wybranej grupy wiekowej 

– kontynuacja jest wyłacznie grupa uczestników ,którzy chodzili do Rysowni w roku 2021/22 przez min 7 bloków zajęć, w przypadku uczestników chodzących w zeszłym roku do grupy młodszej , kolejną grupą docelową jest grupa wiekowo starsza ale poziom podstawa( opłata będzie jednak umniejszona zgodnie z zasadami zniżki dla osób kontynuujących np. dziecko przechodzi z rysika kontynuacji do grupy rysownika podstawa ale obejmuje takiego uczestnika zniżka;

– grupa manga zostanie podzielona poziomami na sali;

– osoby uczestniczące pierwszy raz mogą skorzystać z jednorazowej lekcji próbnej ( płatnej ) gdy jest miejsce w grupie; chęć skorzytania z lekcji próbnej powinna być zgłoszona pisemnie przed rozpoczęciem zajęć;

– Rysownia zapewnia materiały uczestnikom; 

– umowa zostaje zawarta na rok szkolny z możliwością wypowiedzenia z okresem 30 dni ( w tym czasie uczestnik może brac udział w zajęciach );

– Rysownia daje możliwość zmiany grup wewnątrz za zgoda prowadzących ;

– w roku 2022/23 będzie prowadzony wewnętrzny dziennik zajęć w celu lepszej wymiany informacji między rodzicami i prowadzącymi;

– wszelkie zmiany grup, płatności, ilość zajęć, dni wolne , sposoby naliczania opłat dostępne są poprze zalogowanie się do aplikacji active now, po zgłoszeniu na zajęcia każdy z Państwa otrzyma link ( proszę sprawdzić spam) do zalogowania się do systemu. 

– opłaty naliczane są do przodu i obciążenia są wporwadzane systematycznie co 4 zajęcia ( blok );

– przelewy nalezy wykonywac przed zajęciami tak aby płatność była na koncie pracowni 

dane: Marta Fiema – Rysownia

41 1020 5242 0000 2102 0265 0687 – w tytule prosze podac imię i nazwisko dziecka, grupę i dzień zajęć.

– zajęcia odbywają się przy PLacu 23 Stycznia 4i w Ostrowie Wielkopolskim 

kontakt  telefon 501 771 917   email: rysownia@rysownia.pl

NA SMS BEZ PODPISU NIE ODPOWIADAMY, W TRAKCIE ZAJĘĆ PRAWIE NIE DBIERAMY TELEFONÓW WIĘC PROSZĘ PISAC SMSY; 

 

Facebook