ZASADY ORGANIZACYJNE PRACOWNI

ZOBACZ PLAN KURSÓW 

zasady ogólne dotyczą wszystkich korzystających z zajęć , uczestnicząc  automatycznie wyrażasz zgodę na przestrzeganie zasad

 • uwaga , płatność na 1 zajęciach z góry za 4 spotkania, spotkania należy wykorzystać w ciągu 6 tygodni !!! uczestnicy zostają informowani o
 • wyczerpaniu 4 zajęć lub przekroczeniu 6 tygodni dwukrotnie poprzez sms. brak reakcji jest traktowany jako rezygnacja z zajęć , uczestnik zostaje wykreślony z listy.
 • płacimy przed zajęciami
 • 1. gotówką przed zajęciami
 • 2. karta przed zajęciami
 • 3. na konto
 • Rysownia ostrów – imię i nazwisko dziecka
  41 1020 5242 0000 2102 0265 0687-przelew musi zostać zaksięgowany dzień wcześniej niż odbywają się zajęcia!
 • WYSTAWIAMY RACHUNKI LUB FAKTURY VAT NA ŻYCZENIE !
 • NIE DZIAŁAMY W PODZIEMIU !
 • zastrzegamy prawo do odwołania zajęć w przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż 5 w jednej grupie. Zaliczka będzie w takim przypadku zwracana na konta w całości.
 • w przypadku dużej ilości chętnych terminarz i harmonogram może ulec zmianie
 • pierwszeństwo w zapisach mają osoby uczęszczające przed wakacjami lub uczestniczące w kursach wakacyjnych ;
 • UWAGA WAŻNE !
 • UCZESTNIKÓW KTÓRZY OPUSZCZAJĄ TRZY ZAJĘCIA Z KOLEI  I NIE DOKONAJĄ REZERWACJI MIEJSCA W POSTACI OPŁATY, NA KOLEJNY CYKL – SKREŚLAMY Z LISTY.
 • UCZESTNICTWO W TAKIM PRZYPADKU JEST MOŻLIWE WYŁĄCZNIE ZA WCZEŚNIEJSZĄ ZGODĄ PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA. UCZESTNICTWO MUSI BYĆ ZAAKCEPTOWANE , MAMY PRAWO ODMOWY PRZYJĘCIA UCZESTNIKA NA ZAJĘCIA. 
 • OPŁATA MA BYĆ DOKONANA PRZED ZAJĘCIAMI , JEŻELI JEST TO PRZELEW DZIEŃ WCZEŚNIEJ – ZAKSIĘGOWANA.
 • BRAK ZAKSIĘGOWANIA JEST TRAKTOWANY JAKO BRAK OPŁATY NA ZAJĘCIACH, CO MOŻE SKUTKOWAĆ ODMOWĄ PRZYJĘCIA NA ZAJĘCIA.
 • UCZESTNIKÓW KTÓRZY BRALI UDZIAŁ W ZAJĘCIACH BEZ OPŁATY WIĘCEJ NIŻ RAZ WZYWAMY DO OPŁATY POPRZEZ SMS.
 • ZAJĘCIA BEZ OPŁATY TRAKTUJEMY NA RÓWNI Z NIEOBECNOŚCIĄ.
 • TRZY ZAJĘCIA BEZ OPŁATY POWODUJĄ SKREŚLENIE Z ZAJĘĆ, DWA ZAJĘCIA BEZ OPŁATY I NIEOBECNOŚĆ TAKŻE, DWIE NIEOBECNOŚCI I ZAJĘCIA BEZ OPŁATY RÓWNIEŻ.
 • W RAZIE NIE UISZCZENIA PO WEZWANIU OPŁATY , NIE PRZYJMUJEMY NA ZAJĘCIA I WYSTAWIAMY RACHUNEK. NIE MAMY OBOWIĄZKU PRZYJMOWANIA UCZESTNIKA PONOWNIE, JEST TO WYŁĄCZNIE WOLA PROWADZĄCEGO. O TAKĄ ZGODĘ NALEŻY WYSTĄPIĆ
 • zajęcia można odrabiać w ŚRODY 15.30-19.30  lub soboty 9.00-18.30
 • za zgoda prowadzącego.
 • jeżeli zajęć nie ma z powodu wynikającego od strony Rysowni automatycznie wydłużany jest czas ważności karnetu

<<<<<<<<<<<<<<<<<<  ZAPISZ SIĘ TUTAJ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>

W przypadku dużej liczby chętnych zastrzegamy prawo pierwszeństwa osobom zapisanym w kolejności zgłoszeń!

Poziom zaawansowania ustala prowadzący zajęcia.

Co przynieść na zajęcia rysunkowe ?

 • w pracowni rysujemy na sztalugach , kobyłkach (koziołkach )lub rysownicach ,grupy młodsze na kobyłkach  , zajęcia manualne na stołach – to zapewniamy;
 • na zajęcia  nie przynosimy nic , materiały wliczone są w cenę;
 • prosimy o wyłączanie telefonów komórkowych gdyż znacznie utrudnia to prowadzenie zajęć i zabiera to wszystkim czas i uwagę;
 • pamiętaj o przestrzeganiu zasad i regulaminu naszej pracowni.

REGULAMIN PRACOWNI

Zasady organizacyjne
1. W pracowni przebywają wyłącznie uczestnicy kursu. Zabronione jest przebywanie w
pracowni osób postronnych.
2. Zakazane jest przekazywanie materiałów i prac powstałych w pracowni innym podmiotom.
3. Nie wolno w trakcie zajęć używać sprzętu telefonicznego oraz fotowizualnego bez zgody organizatora kursu.
4. Organizator kursu uprawniony jest to katalogowania i fotografowania prac, nawet bez zgody uczestnika kursu i bez podawania jest autorstwa w środkach przekazu medialnego.
Uczestnik wyraża także zgodę na fotografowanie jest wizerunku i udostępnianie go
publicznie.
5. Zakazane jest palenie i picie alkoholu w trakcie zajęć w pracowni jak również na terenu obiektu.
6. W pracowni należy utrzymywać porządek :
• odkładać deski i sztalugi oraz pomoce rysunkowe lub malarskie ;
• nie rzucać śmieci , jedzenia , naczyń itd , nie ostrzyć ołówków na ziemię czy regały !

7. Zabrania się używania telefonów komórkowych , hałasowania , słuchania głośno muzyki i przeszkadzania pozostałym kursantom.
8. Prace powinny być podpisywane pełnym imieniem i nazwiskiem z datą, to samo dotyczy wszelkich form kontaktu mailowego lub smsowego.

NA SMSY BEZ PODPISU NIE ODPOWIADAMY
9. Za rzeczy pozostawione w pracowni nie odpowiadamy. W przypadku rezygnacji z kursu przedmioty należy odebrać do 2 tygodni od daty rezygnacji, po tym terminie stają się własnością pracowni

10. dzieci lub młodzież mocno przeszkadzająca , prowadzący zajęcia ma prawo wyprosić z pracowni po zawiadomieniu o fakcie opiekunów.

11. pomieszczenie pracowni i wyjście jest monitorowane, zgłaszając się do kursu wyrażają Państwo zgodę na dokonanie zapisu kamerą.

12. brak dokonania wpłaty i przestrzegania zasad dotyczących opłat daje możliwość odmowy przyjęcia uczestnika na zajęcia. 

13. za niszczenie mienia pracowni , prowadzący może zobowiązać uczestnika do zwrotu kosztów naprawy, czyszczenia lub zakupu mienia

14. przedmioty w pracowni są własnością Rysowni , wszelkie próby wynoszenia sprzętu lub wyposażenia będą traktowane jako kradzież chyba że prowadzący wyraził na o zgodę. Wykonane prace stają się własnością uczestnika.

Facebook