Letnia Akademia Artystyczna 2023- dzieci 6.5-11 lat

dla dzieci młodszych zajęcia podzielona sa na dwa bloki

1. blok zajęć- zajęcia manualne na tych zajęciach dzieci wykonują elemnty rekodzieła lub zadania warsztatowe, których elektem jest wyrób lub przedmiot artystyczny- cas zajęć to 90 min

2.blok zajęć – zajęcia rysunkowe lub malarskie- tutaj rysujemy lub malujemy w zależności od tematu i wyznaczonego zakresu. czas trwania 90 min. 

wszystkie materiały dajemy, a wykonane przedmioty sa własnością dzieci. 

 

plan szczegółowy zajęć z podziałem na tygodnie

zapisyjemy dzieci wyłacznie poprzez formularz zgłoszeniowy w systemie active now. W celu zablokowania miejsca wymagamy zaliczki w kwocie 150 zł za jeden tydzień zajęć ( w ciągu 5 dni od zgłoszenia ) 

na numer konta

41 1020 5242 0000 2102 0265 0687- prosimy o imię i nazwisko dziecka oraz termin zajęć.

patrz poniżej 

 

Facebook