KURSY 2023-2024- ZAPISY

Zapisy trwaja caly rok, możesz dołączyć do grup lub poczekać na utworzenie nowych.

LOKALIZACJA - PLAC 23 STYCZNIA 4 i 4d 4o

ZAPISY WYTYCZNE 2023/24:

– zapisu należy dokonać przez stronę, klikając przycisk zapisz się obok wybranej grupy wiekowej ; po wysłaniu maila przyjdzie potwierdzenie z active now o przyjęciu i zapisie; prosze sprawdzać w spamie !

– wypełnioną umowę należy przesłać na adres mailowy rysownia@rysownia.pl; wymagana jest akceptacja regulaminu i podpisanie umowy; przyjście na zajęcia więcej niż jeden raz jest wyrażeniem zgody na warunki umowy  i akceptację regulaminu;

– kontynuacja jest wyłącznie grupa uczestników ,którzy chodzili do Rysowni w roku 2023/2024  opłacili min 8  bloków zajęć, w przypadku uczestników chodzących w zeszłym roku do grupy młodszej , kolejną grupą docelową jest grupa wiekowo starsza ale poziom podstawa ( opłata będzie jednak umniejszona zgodnie z zasadami zniżki dla osób kontynuujących np. dziecko przechodzi z rysika kontynuacji do grupy rysownika podstawa ale obejmuje takiego uczestnika zniżka;

– grupa manga zostanie podzielona poziomami- tematami – na sali – grupa łączona ;

– osoby uczestniczące pierwszy raz mogą skorzystać z jednorazowej lekcji próbnej  50 zł rysik; 70 rysownik 80 zł pozostałe grupy ( płatnej przed zajęciami  ) gdy jest miejsce w grupie; chęć skorzystania z lekcji próbnej powinna być zgłoszona pisemnie( mail,sms)  przed rozpoczęciem zajęć;

– Rysownia zapewnia wszystkie materiały uczestnikom; Rysownia zapewnia sprzęt komputerowy potrzebny do zajęć;

– umowa zostaje zawarta na rok szkolny z możliwością wypowiedzenia z okresem 30 dni ( w tym czasie uczestnik może brać udział w zajęciach ); zgodnie z regulaminem zajęć;

– Rysownia daje możliwość zmiany grup wewnątrz za zgoda prowadzących ;

– w roku 2023/24 będzie prowadzony wewnętrzny dziennik zajęć w celu lepszej wymiany informacji między rodzicami i prowadzącymi;

– wszelkie zmiany grup, płatności, ilość zajęć, dni wolne , sposoby naliczania opłat dostępne są poprzez  zalogowanie się do aplikacji active now, po zgłoszeniu na zajęcia każdy z Państwa otrzyma link ( proszę sprawdzić spam) do zalogowania się do systemu. 

– opłaty naliczane są do przodu za 4 zajęcia ( tzw. blok zajęciowy )  i obciążenia są wprowadzane systematycznie co 4 zajęcia ( blok );

– przelewy należy wykonywać przed zajęciami tak aby płatność była na koncie pracowni ;

– w roku szkolnym 2023/2024 odrabianie zajęć możliwe jest wyłącznie poprzez wcześniejsze zgłoszenie nieobecności w active now, wtedy zostaje przydzielony impuls do odrabiania zajęć w grupie równoległej;

BRAK DOKONANIA WPŁATY POWODUJE W TERMINIE LUB PRZED ZAJĘCIAMI POWODUJE WYELIMINOWANIE UCZESTNIKA Z ZAJĘĆ;  UCZESTNICY NIE BĘDA MOGLI SKORZYSTAC Z LEKCJI; OPÓŹNIENIA Z TYTUŁU WPŁAT SPOWODUJĄ NALICZANIE ODSETEK ; OPŁATY WIDOCZNE SĄ W SYSTEMIE ACTIVE NOW ZAKŁADKA ROZLICZENIA.

BRAK DOKONANIA WPŁATY NA KOLEJNY BLOK NIE POWODUJE, WYKREŚLENIA Z LISTY UCZESTNIKÓW, REZYGNACJĘ NALEŻY ZGŁOSIĆ NA PIŚMIE,

kontakt  telefon 501 771 917   email: rysownia@rysownia.pl

NA SMS BEZ PODPISU NIE ODPOWIADAMY, W TRAKCIE ZAJĘĆ PRAWIE NIE DBIERAMY TELEFONÓW WIĘC PROSZĘ PISAC SMSY; .

 
 
 

Numer konta do wpłat za zajęcia 

PKO BP  41 1020 5242 0000 2102 0265 0687 ( imię i nazwisko dziecka, oraz grupa wraz z podaniem dnia )

zaświadczenia i fv wystawiamy na życzenie.

Facebook